Ord på vägen

Välkommen till Sannas Friskvård!

Se varje "problem" som en lärdom. Först då kommer lösningen och du har kommit ett steg närmre dig själv och din egen kunskap.

 

Sanna

 

 

Se dig själv som en del av allt, en pusselbit på jorden. Utan den pusselbiten är inte jorden komplett. Förstå att du är viktig!

 

Sanna